Shophangngoainhap.com đang có chương trình khuyến mãi lớn cho khách hàng thành viên

  1. Khách hàng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 500K được giảm 5% : Nhập mã -> 5%
  2. Khách hàng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 700K được giảm 10% : Nhập mã -> 10%
  3. Khách hàng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 900K được giảm 15% : Nhập mã -> 15%
  4. Khách hàng ký tài khoản thành viên và mua hàng với hóa đơn từ 3 Triệu được giảm 20% : Nhập mã -> Vip